Võ Văn Hải's blog

Chỉ có một điều tuyệt đối đó là mọi thứ đều tương đối…

EJB 2.x với NetBeans 6.7.1 & JBoss AS 4.23 GA

Phần này tôi có 1 loạt bài viết về cách tạo và làm việc với EJB2x trên Netbeans 6.71. Application Server ở đây sử dụng là JBoss 4.23GA.

 1. Bài 01 – Cấu hình JBoss 4.23GA trong Netbeans 6.7.1
 2. Bài 02 – Stateless Session Bean EJB2.1 với NetBeans 6.7.1
 3. Bài 03 – Stateful Session Bean EJB2.1 – Shopping Cart
 4. Bài 04 – Bean-Managed Persistence Entity Beans
 5. Bài 05 – Container-Managed Persistence Entity Beans
 6. Bài 06 – CMR One-to-One
 7. Bài 07 – CMR One-to-Many
 8. Bài 08 – CMR Many-to-Many
 9. Bài 09- Bean Managed Transaction
 10. Bài 10- Container Managed Transaction
 11. Bài 11- Message Driven Bean
 12. Bài 12- Message Driven Bean – Entity Beans
 13. Bài 13 – Security

Loạt bài hướng dẫn EJB3.0 trên netbeans sẽ được viết trong phần EJB3x.

Advertisements

41 Responses to “EJB 2.x với NetBeans 6.7.1 & JBoss AS 4.23 GA”

 1. Duong Tuan said

  Hi Thầy. Vô tình biết được blog này của thầy.
  Thầy ơi. Link của thầy die hết rồi. Thầy có thể up lại được ko ạ. Cảm ơn thầy nhiều

 2. vovanhai said

  không die đâu. Bạn phải biết cách download. Không phải nhấn phải chuột chọn saveas hay đại loại như thế. bạn phải theo link vào skydriver mới download được.

 3. VCH said

  link die roi`, ko vao` dc .

 4. Duong Tuan said

  Hi thầy. Năm mới thầy ăn tết có vui không ạ. ^^ Chúc thầy 1 năm mới an khang thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc.
  Tất nhiên là những cái đó em có biết ạ. Nhưng khi bấm vào đó thì nó ra như sau.


  That item seems to be missing
  Someone may have deleted or moved the item, or you may not have permission to view it. If you have questions about this item, contact the person who created it.

  Mà nếu vào http://cid-71ca308c198c9c7f.skydrive.live.com/home.aspx đây thì em ko biết down nó ở đâu. Cảm phiền thầy xem lại giúp em với ạ. Em cảm ơn thầy

 5. vovanhai said

  Chắc là do tôi nhầm lẫn trong việc phân quyền trong skydriver rồi. TÔi đã sửa. Thanks for your comment.
  http://cid-71ca308c198c9c7f.skydrive.live.com/browse.aspx/ejb2x%5E_neabeans671%5E_Jboss423GA

 6. phamvietdung said

  Thưa thầy cho em hỏi, trong bài 2: file Jbossclient_library gồm những file nào ạ? em làm theo thầy mà thiếu bước add library jbossclient và khi chạy bị báo lỗi sau:
  ERROR [MainDeployer] Could not make local copy for file:/C:/jboss-4.2.3.GA/server/default/deploy/ejb3.deployer/jboss-annotations-ejb3.jar
  java.io.FileNotFoundException: C:\jboss-4.2.3.GA\server\default\tmp\deploy\tmp64006jboss-annotations-ejb3.jar (Access is denied)
  Xin thầy hướng dẫn em thêm, em cảm ơn thầy

 7. Lan said

  Thưa thầy.em đang làm một bài tập về j2ee với ejb2.1,netbean 6.71 và glassfish.Có một lỗi xuất hiện em không thể nào gỡ được đó là:
  -Khi deploy và run .ear thì thành công
  -Deloy .ejb cũng thành công
  -De loy .war thì thất bại với thông báo là: Error: Unresolved : SmartTicketFacadeBean
  Em đã add .ejb vào thư viện của .war,tạo ra các file web.xml và ejb-jar.xml có nội dung tham chiếu tới nhau.

  Em nên giải quyết vấn đề này thế nào ạ?

 8. Lan said

  Thông báo lỗi đầy đủ là:

  Deploying application in domain failed; Error loading deployment descriptors for module [smart_ticket_temp] — Error: Unresolved : SmartTicketFacadeBean

  C:\Users\DucPhuong\Documents\NetBeansProjects\temp\smart_ticket_temp\nbproject\build-impl.xml:574: The module has not been deployed.
  BUILD FAILED (total time: 1 second)

 9. vovanhai said

  lỗi khá rõ ràng rồi: Error loading deployment descriptors …
  Bạn xem lại ejb-jar.xml nhé!

 10. van tuan said

  Trang web thầy hướng dẫn rất hay. Thanks thầy. Link many to many sao không down đc vậy thầy?
  Đây là EJB 2.x, khi nào có 3.x vậy thầy? Chúc thầy vui.

 11. vovanhai said

  bạn click lên nó cho chuyển trang chứ không được nhẩn phải chuột, chọn save-as.

 12. Lan said

  Thưa thầy, file ejb-jar.xml và web.xml chắc chắn là không sai.
  -Deploy riêng rẽ : .jar thành công, .war thất bại(gặp lỗi trên).
  -Deploy .ear thành công.
  -Điều đó có nghĩa là khi deploy .war một mình nó chỉ có thể tìm đến .jar khi là remote, nếu là local thì buộc phải đưa vào trong cùng .ear.
  -Deploy riêng rẽ thì thấy .jar trong lib của .war nhưng nếu deploy cả dự án .ear sẽ không có.

  Vậy làm thế nào để xuất hiện .jar trong thư mục lib của .war thưa thầy?

 13. vovanhai said

  Em đã reference web app tới ejb app chưa? thử xem sao.

 14. Lan said

  Thưa thầy, em đã add .jar vào trong thư viện của .war, trong mainfest của .war cũng để Class-path tới file .jar
  Vì trong một số hàm của war có phải gọi đến một số hàm trong jar, mà hàm này chạy ko báo lỗi nghĩa là đã truy xuất được tới jar nhưng không tìm được đến các ejb.

  Đây là nội dung web.xml

  smartticket-war
  smartticket-war

  Language
  locales
  en_US,ja_JP,fr_FR

  SmartTicketSessionListener
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.web.midp.SmartTicketSessionListener

  SmartTicketSevlet
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.web.midp.SmartTicketServlet

  PopulateData
  /WEB-INF/Populate-UTF8.xml

  1

  PopulateSevlet
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.web.admin.populate.PopulateServlet

  SmartTicketSevlet
  /midp/service

  PopulateSevlet
  /admin/populate

  3600

  index.jsp

  java.lang.Exception
  /

  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.SmartTicketFacadeException
  /portal/error.jsp

  ejb/SmartTicketFacade
  Session
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.SmartTicketFacadeLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.SmartTicketFacadeLocal
  smartticket-ejb.jar#SmartTicketFacadeBean

  ejb/Account
  Entity
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.account.AccountLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.account.AccountLocal
  AccountBean

  ejb/Theater
  Entity
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.theater.TheaterLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.theater.TheaterLocal
  TheaterBean

  ejb/TheaterSchedule
  Entity
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.schedule.TheaterScheduleLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.schedule.TheaterScheduleLocal
  TheaterScheduleBean

  ejb/MovieSchedule
  Entity
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.schedule.MovieScheduleLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.schedule.MovieScheduleLocal
  MovieScheduleBean

  ejb/Movie
  Entity
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.movie.MovieLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.movie.MovieLocal
  MovieBean

  – Đây là nội dung ejb-jar.xml

  smartticket-ejb.jar

  SmartTicketFacadeSB
  SmartTicketFacadeBean
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.SmartTicketFacadeLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.SmartTicketFacadeLocal
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.SmartTicketFacadeBean
  Stateful
  Container

  ejb/Account
  Entity
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.account.AccountLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.account.AccountLocal
  AccountBean

  ejb/Theater
  Entity
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.theater.TheaterLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.theater.TheaterLocal
  TheaterBean

  ejb/MovieSchedule
  Entity
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.schedule.MovieScheduleLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.schedule.MovieScheduleLocal
  MovieScheduleBean

  ejb/MovieShow
  Entity
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.show.MovieShowLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.show.MovieShowLocal
  MovieShowBean

  ejb/Movie
  Entity
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.movie.MovieLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.movie.MovieLocal
  MovieBean

  ejb/Ticketing
  Session
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.ticketing.TicketingLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.ticketing.TicketingLocal
  TicketingBean

  ejb/Synchronizing
  Session
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.synchronizing.SynchronizingLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.synchronizing.SynchronizingLocal
  SynchronizingBean

  TicketingSB
  TicketingBean
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.ticketing.TicketingLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.ticketing.TicketingLocal
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.ticketing.TicketingBean
  Stateful
  Container

  ejb/Reservation
  Entity
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.reservation.ReservationLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.reservation.ReservationLocal
  ReservationBean

  ejb/MovieSchedule
  Entity
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.schedule.MovieScheduleLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.schedule.MovieScheduleLocal
  MovieScheduleBean

  ejb/Account
  Entity
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.account.AccountLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.account.AccountLocal
  AccountBean

  SynchronizingSB
  SynchronizingBean
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.synchronizing.SynchronizingLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.synchronizing.SynchronizingLocal
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.synchronizing.SynchronizingBean
  Stateful
  Container

  ejb/Movie
  Entity
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.movie.MovieLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.movie.MovieLocal
  MovieBean

  ejb/MovieRating
  Entity
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.rating.MovieRatingLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.rating.MovieRatingLocal
  MovieRatingBean

  ejb/Account
  Entity
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.account.AccountLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.account.AccountLocal
  AccountBean

  ejb/SyncClient
  Entity
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.synchronizing.SyncClientLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.synchronizing.SyncClientLocal
  SyncClientBean

  SyncMetaDataEB
  SyncMetaDataBean
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.synchronizing.SyncMetaDataLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.synchronizing.SyncMetaDataLocal
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.synchronizing.SyncMetaDataBean
  Container
  java.lang.Object
  false
  SyncMetaData

  deleted

  creationTime

  lastModificationTime

  id

  SyncConduitEB
  SyncConduitBean
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.synchronizing.SyncConduitLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.synchronizing.SyncConduitLocal
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.synchronizing.SyncConduitBean
  Container
  java.lang.Object
  false
  SyncConduit

  nextClientId

  ejbSelectSyncClient

  java.lang.String
  int

  SELECT DISTINCT OBJECT(o) FROM SyncClient o WHERE o.syncConduit.account.userName = ?1 and o.id = ?2

  ejbSelectSyncMetaDataDeletedSince

  java.lang.String
  long

  SELECT OBJECT(o) FROM SyncMetaData o WHERE o.syncConduit.account.userName = ?1 and o.deleted = TRUE and o.lastModificationTime > ?2

  ejbSelectSyncMetaDataChangedSince

  java.lang.String
  long

  SELECT OBJECT(o) FROM SyncMetaData o WHERE o.syncConduit.account.userName = ?1 and o.lastModificationTime > ?2

  ejbSelectSyncMetaData

  java.lang.String
  java.lang.String

  SELECT DISTINCT OBJECT(o) FROM SyncMetaData o WHERE o.syncConduit.account.userName = ?1 and o.id = ?2

  ejbSelectSyncMetaDataModifiedSince

  java.lang.String
  long

  SELECT OBJECT(o) FROM SyncMetaData o WHERE o.syncConduit.account.userName = ?1 and o.deleted = FALSE and o.lastModificationTime > ?2

  SyncClientEB
  SyncClientBean
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.synchronizing.SyncClientLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.synchronizing.SyncClientLocal
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.synchronizing.SyncClientBean
  Container
  java.lang.Object
  false
  SyncClient

  lastSynchronizationTime

  id

  AccountEB
  AccountBean
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.account.AccountLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.account.AccountLocal
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.account.AccountBean
  Container
  java.lang.String
  false
  Account

  password

  userName

  creditCardType

  creditCardHolderName

  zipCode

  creditCardExpirationDate

  eMail

  creditCardNumber

  firstName

  lastName

  userName

  ejb/SyncConduit
  Entity
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.synchronizing.SyncConduitLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.synchronizing.SyncConduitLocal
  SyncConduitBean

  findAllAccounts

  SELECT OBJECT(o) FROM Account o

  ejbSelectMovieRating

  java.lang.String
  java.lang.String

  SELECT DISTINCT OBJECT(o) FROM MovieRating o WHERE o.account.userName = ?1 and o.id = ?2

  MovieEB
  MovieBean
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.movie.MovieLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.movie.MovieLocal
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.movie.MovieBean
  Container
  java.lang.String
  false
  Movie

  summary

  title

  posterURL

  rating

  id

  id

  findAllMovies

  SELECT OBJECT(o) FROM Movie o

  MovieRatingEB
  MovieRatingBean
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.rating.MovieRatingLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.rating.MovieRatingLocal
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.rating.MovieRatingBean
  Container
  java.lang.Object
  false
  MovieRating

  lastViewingDate

  starNumber

  id

  ejb/SyncMetaData
  Entity
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.synchronizing.SyncMetaDataLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.synchronizing.SyncMetaDataLocal
  SyncMetaDataBean

  ReservationEB
  ReservationBean
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.reservation.ReservationLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.reservation.ReservationLocal
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.reservation.ReservationBean
  Container
  java.lang.Object
  false
  Reservation

  seats

  MovieScheduleEB
  MovieScheduleBean
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.schedule.MovieScheduleLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.schedule.MovieScheduleLocal
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.schedule.MovieScheduleBean
  Container
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.schedule.MovieSchedulePK
  false
  MovieSchedule

  seating

  movieId

  theaterId

  showTimePatterns

  ejb/MovieShow
  Entity
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.show.MovieShowLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.show.MovieShowLocal
  MovieShowBean

  TheaterScheduleEB
  TheaterScheduleBean
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.schedule.TheaterScheduleLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.schedule.TheaterScheduleLocal
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.schedule.TheaterScheduleBean
  Container
  java.lang.Object
  false
  TheaterSchedule

  expirationDate

  MovieShowEB
  MovieShowBean
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.show.MovieShowLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.show.MovieShowLocal
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.show.MovieShowBean
  Container
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.show.MovieShowPK
  false
  MovieShow

  seating

  movieId

  time

  theaterId

  TheaterEB
  TheaterBean
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.theater.TheaterLocalHome
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.theater.TheaterLocal
  com.sun.j2me.blueprints.smartticket.server.ejb.theater.TheaterBean
  Container
  java.lang.String
  false
  Theater

  zipCode

  address

  name

  id

  id

  findAllTheaters

  SELECT OBJECT(o) FROM Theater o

  findByZipCode

  java.lang.String

  SELECT DISTINCT OBJECT(o) FROM Theater o WHERE o.zipCode = ?1

  MovieRating-Movie

  MovieRating to Movie
  One

  MovieRatingBean

  ratedMovie

  UNIDIRECTIONAL MovieRatingBean
  One

  MovieBean

  Account-Reservation

  Account to Reservation
  One

  AccountBean

  reservations
  java.util.Collection

  UNIDIRECTIONAL AccountBean
  Many

  ReservationBean

  MovieShow-Movie

  MovieShow to Movie
  One

  MovieShowBean

  playedMovie

  UNIDIRECTIONAL MovieShowBean
  One

  MovieBean

  MovieRating-SyncMetaData

  MovieRating to SyncMetaData
  One

  MovieRatingBean

  syncMetaData

  UNIDIRECTIONAL MovieRatingBean
  One

  SyncMetaDataBean

  Account-SyncConduit

  SyncConduit to Account
  One

  SyncConduitBean

  account

  Account to SyncConduit
  One

  AccountBean

  movieRatingSyncConduit

  Reservation-MovieShow

  Reservation to MovieShow
  One

  ReservationBean

  show

  UNIDIRECTIONAL ReservationBean
  One

  MovieShowBean

  SyncConduit-SyncClient

  SyncClient to SyncConduit
  Many

  SyncClientBean

  syncConduit

  SyncConduit to SyncClient
  One

  SyncConduitBean

  syncClients
  java.util.Collection

  MovieSchedule-Movie

  MovieSchedule to Movie
  Many

  MovieScheduleBean

  movie

  UNIDIRECTIONAL MovieScheduleBean
  One

  MovieBean

  Theater-TheaterSchedule

  Theater to TheaterSchedule
  One

  TheaterBean

  schedule

  TheaterSchedule to Theater
  One

  TheaterScheduleBean

  theater

  SyncConduit-SyncMetaData

  SyncMetaData to SyncConduit
  Many

  SyncMetaDataBean

  syncConduit

  SyncConduit to SyncMetaData
  One

  SyncConduitBean

  syncMetaDataSet
  java.util.Collection

  TheaterSchedule-MovieSchedule

  TheaterSchedule to MovieSchedule
  One

  TheaterScheduleBean

  movieSchedules
  java.util.Collection

  MovieSchedule to TheaterSchedule
  Many

  MovieScheduleBean

  theaterSchedule

  Account-MovieRating

  Account to MovieRating
  One

  AccountBean

  movieRatings
  java.util.Collection

  MovieRating to Account
  Many

  MovieRatingBean

  account

  MovieSchedule-MovieShow

  MovieSchedule to MovieShow
  One

  MovieScheduleBean

  shows
  java.util.Collection

  MovieShow to MovieSchedule
  Many

  MovieShowBean

  schedule

  SmartTicketFacadeBean
  *

  Required

  SmartTicketFacadeBean
  *

  Required

  TicketingBean
  *

  Required

  SynchronizingBean
  *

  Required

  SyncMetaDataBean
  *

  Required

  SyncConduitBean
  *

  Required

  SyncClientBean
  *

  Required

  AccountBean
  *

  Required

  MovieBean
  *

  Required

  MovieRatingBean
  *

  Required

  MovieRatingBean
  *

  Required

  ReservationBean
  *

  Required

  MovieScheduleBean
  *

  Required

  TheaterScheduleBean
  *

  Required

  MovieShowBean
  *

  Required

  TheaterBean
  *

  Required

  SmartTicketFacadeBean
  *

  Required

 15. Lan said

  Thưa thầy đây là nội dung của 2 file ejb-jar.xml và web.xml:
  http://www.mediafire.com/?2udtnk3n2w2
  http://www.mediafire.com/?tfmqyohtxm1

 16. JVThanh said

  Em Chào Thầy!
  trong bài 2, sau khi em deploy EJB module thì start được server, nhưng sau khi tắt đi deploy lại thì có lỗi
  JBoss Application Server Start Failed. JNP service port 1099 is already in use.
  Lỗi này em có xem trên mạng, và làm theo một vài hương dẫn, nhưng vẫn không được.
  Mong Thầy xử lý lỗi này giúp em.
  Em cảm ơn thầy.

 17. vovanhai said

  Em tắt thế nào? Em nên nhấn Ctrl-C để nó shutdown jboss đã. Hoặc nếu nó không shutdown được thì và Task Manager mà End Process java đi.

 18. caovthang said

  Chào thầy Hải!
  trong bài số 4. Khi em triển khai, trong phần client thì xuất hiện nỗi ở dòng
  Object ref = ctx.lookup(“SinhVien”); là bound not bound
  em đã add Library
  em kiểm trong file ejb-jar.xml của phần server vẫn là: SinhVien
  thầy kiểm tra xem đó là lỗi gì hoặc em chưa làm công đoạn nào?
  em cảm ơn

 19. Qing Ying said

  Thầy ơi ,cho e xin link download Bài 08 (CMR Many-to-Many)? E cảm ơn Thầy ạ!

 20. Thầy ơi! Link bài 08(CMR Many-to-Many) không có thầy ơi! Thầy share cho tụi em với!

 21. HoangThanh said

  Thầy Hải cho em hỏi 1 vấn đề về getRealpath()

  Hiện tại em xài jboss server và EJb. Em muốn lưu file vào 1 thư mục của em. Nhưng khi xài getServletContext().getRealPath(“”) thì em server in ra đường dẫn :

  D:\jboss-4.2.3.GA\server\default\.\tmp\deploy\tmp22768Enter priseApplication1-war-exp.war\uploads

  Mặc dù applications của em nằm tại:

  C:\Users\StefenGratz\Documents\NetBeansProjects\En terpriseApplication1\EnterpriseApplication1-war…

  Xin thầy chỉ giáo như thế nào để lấy đc đường dẫn như trên ạ. Vì nếu đường dẫn theo jboss thì chỉ xài đc 1 lần khi run.Qua lần sau nó tạo cái temp mới rùi.

  Em cũng thử test = glassfish và tomcat = cách tạo app mới thì địa chỉ lấy đúng chứ ko như xài jboss

 22. Tung Nguyen said

  Thưa thầy! em được hướng dẫn dùng jboss_4_0.dtd và jbosscmp_jdbc_4_0.dtd để hỗ trợ bung code. Giờ cái jboss của em bị chút lỗi. Em muốn add lại jboss nhưng lại quên mất cách config 2 file này. Thầy có thể hướng dẫn em được không!
  Cảm ơn thầy!

 23. Nguyen Van Ba said

  Thua Thay, em dang hoc ejb va em khong the trien khai duoc ebj bang Jboss, mong Thay giup do !…

 24. Le Duong said

  e chào Thầy ạ! Thầy ơi cho em hỏi với em làm 1 Login = java. Em mặc dù em đã nhập đúng User và cả Pass nữa nhưng Em ko hiểu sao lại ko đăng nhập vào csdl được và em muốn viết dòng lệnh nếu đăng nhập không đúng thì thông báo là “Đăng nhập ko thành công” nhưng chưa được. Em mong Thầy giúp đỡ. Và đây là code của em.: public void actionPerformed(ActionEvent ae){
  //bat su kien khi kich vao button Cancel
  if(ae.getSource()==cancel_bt){
  System.exit(0);
  }
  //bat su kien khi kich vao button REGISTER
  if(ae.getSource()==register_bt){
  //neu chua nhap User va Password
  if((name_tf.getText().equals(“”))||(password_tf.getText().equals(“”))){
  JOptionPane.showMessageDialog(new JFrame(),
  “Bạn hãy nhap cac thong tin”,”ERROR MESAGE”,
  JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
  }
  //khi da nhap User va Password
  else{
  try{
  ConnectODBC_ConString con = new ConnectODBC_ConString();
  ResultSet rs = con.GetResultSet(“NGUOIDUNG”);
  while(rs.next())
  {
  if(name_tf.getText().compareTo(rs.getString(“USERNAME”))==0 &&
  password_tf.getText().compareTo(rs.getString(“PASSWORD”))==0){
  JOptionPane.showMessageDialog(new JFrame(),
  “Bạn đã đăng nhập thành công”,”Sucessful Message”,
  JOptionPane.OK_OPTION);
  MainClass main = new MainClass(“Quản Lý Vật Liệu Xây Dựng”,700,600);
  main.show();
  this.setVisible(false);
  rs.close();
  con.Close();
  return;
  }
  else {

  JOptionPane.showMessageDialog(new JFrame(),
  “Bạn đã đăng nhập thất bại”,”Fail Message”,
  JOptionPane.OK_OPTION);
  }
  }
  }catch (Exception ex) {
  Logger.getLogger(Login.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
  }
  }
  Em muốn nhờ Thầy việc nữa là: em và các bạn rất mong được tham khảo những bài tập mẫu quý báu của Thầy. Mong hồi âm của Thầy! Em cảm ơn Thầy! Chúc Thầy sức khỏe, hạnh phúc ạ!

 25. atula said

  thưa thầy cho e xin link down bài 8 Many-To-Many được ko thầy?

 26. Võ Văn Hải said

  1. so sánh 2 đối tượng bạn dùng phương thức equals thay vì ==.
  2. Kiểm tra đăng nhập thị bạn dùng if(rs.next) là được, sao lại dùng while.
  3. Bạn kiểm tra field trong db là varchar hay char.

 27. Le Duong said

  Thưa Thầy Em đã sửa while(rs.next) => if(rs.next) rồi và field db của em là varchar. Nhưng em chưa hiểu ý 1 của Thầy là so sánh ư đối tượng dùng equals em xin hỏi có phải Thầy đang nói ở dòng if(name_tf.getText().compareTo(rs.getString(“USERNAME”))==0 &&
  password_tf.getText().compareTo(rs.getString(“PASSWORD”))==0){
  JOptionPane.showMessageDialog(new JFrame(),
  Thầy bảo em thay đổi so sánh ở đây là equals? Nhưng em chưa biết sửa như nào Thầy sửa dùm em để em hiểu rõ hơn Thầy nhé! Em cảm ơn Thầy ạ!

 28. Le Duong said

  Cảm ơn Thầy đã chỉ dẫn ạ! Theo lời Thầy Em đã làm đc form Login rồi ạ! Em cảm ơn Thầy nhiều ạ!

 29. Le Duong said

  Em chào Thầy ạ!
  Thầy ơi cho Em hỏi là Em muốn hiển thị dữ liệu ở dạng lưới theo hàng và theo cột. Nhưng lại báo lỗi là:
  Exception in thread “main” java.lang.ClassCastException: DTO.T03_DMHH cannot be cast to java.util.Vector
  at javax.swing.table.DefaultTableModel.justifyRows(DefaultTableModel.java:251)
  at javax.swing.table.DefaultTableModel.setDataVector(DefaultTableModel.java:207)
  at javax.swing.table.DefaultTableModel.(DefaultTableModel.java:142)
  at javax.swing.JTable.(JTable.java:647)
  at DTO.NewClass.main(NewClass.java:46)
  Java Result: 1
  /**********************************/
  Còn đây là code ạ:
  Vector rowData = new Vector();
  try{
  ConnectODBC_ConString conDSN=new ConnectODBC_ConString();
  ResultSet rs=conDSN.GetResultSet(“T03_DMHH”);
  while(rs.next()) {

  T03_DMHH hh = new T03_DMHH(rs.getString(“MAHANG”),
  rs.getString(“TEN”),rs.getString(“QUYCACH”),
  rs.getString(“DVT”),rs.getFloat(“GIABAN”),
  rs.getInt(“SLTON”),rs.getFloat(“TGTON”));
  rowData.add(hh);
  }
  rs.close();
  conDSN.Close();
  }catch(Exception eLoad)
  {
  eLoad.printStackTrace();
  }
  // if(rowData.size() > 0){
  T03_DMHH hh = (T03_DMHH)rowData.get(0);
  Vector colData = new Vector(Arrays.asList(hh.getMaHang(),hh.getTenHang(),
  hh.getQuyCach(),hh.getDVT(),Float.toString(hh.getGiaBan()),
  Integer.toString(hh.getSLTon()),Float.toString(hh.getTGTon())));
  rowData.add(colData);
  // }

  String[] columnNames = {“Mã Hàng”,”Tên Hàng”,”Quy Cách”,
  “Đơn vị tính”,”Giá Bán”,”Số lượng tồn”,”Tổng gtri tồn”};

  Vector columnNamesV = new Vector(Arrays.asList(columnNames));

  JTable table = new JTable(rowData, columnNamesV);
  JFrame f = new JFrame();
  f.setSize(300, 300);
  f.add(new JScrollPane(table));
  f.setVisible(true);
  Mong Thầy giúp đỡ ạ! Cảm ơn Thầy nhiều ạ!

 30. Võ Văn Hải said

  Để add data vào jtable, bạn làm như sau:

  String[] columnNames = {“Mã Hàng”,”Tên Hàng”,”Quy Cách”,“Đơn vị tính”,”Giá Bán”,”Số lượng tồn”,”Tổng gtri tồn”};
  DefaultTableModel dtm=new DefaultTableModel(columnNames,0);
  JTable table=new JTable(dtm);
  //bây giờ bạn duyệt qua ResultSet để thêm
  while(rs.next()){
  String []row={rs.getString(1),rs.getString(2),...,rs.getString(7)};
  dtm.addRow(row);
  }

  Xem thêm tại đây

 31. Le Duong said

  Thưa Thầy Em đã đọc tài liệu Thầy hướng dẫn. Nhưng có một phần mà Em chưa hiểu rõ dòng lệnh
  for(Lophoc lh:lst). Thầy nói cho Em hiểu rõ hơn được chứ ạ!
  Và Thầy à Thầy cho Em hỏi với là: Phần mà điền dữ liệu từ bảng lên JTable í ạ. Khi dữ liệu là Date,và Float
  không phải String thì em phải dùng câu lệnh như thế nào mới đúng ạ?
  Em cảm ơn Thầy nhiều ạ!
  Chúc Thầy và gia đình sức khỏe và chúng em sẽ mãi có Thầy giúp đỡ nhất là trên con đường học ạ!
  Cảm ơn Thầy!

 32. Le Duong said

  1. à Thầy ơi em sử dụng cậu lệnh này:
  for(T06_PNK pnk:lst){
  String []row = {pnk.getMSPNK(),pnk.getMSDATHANG(),
  String.valueOf(pnk.getNGAY()),String.valueOf(pnk.getPHI())};
  dtm.addRow(row);

  để điền dữ liệu lên JTable khi dữ liệu là kiểu khác không phải String được ko ạ?
  2. Thầy ơi ở sự kiện tableChanged có dòng lệnh String updateFile = (column==1?“tenLop”:“tenGVCN”);
  Nhưng khi ở bảng của Em có nhiều hơn 3 trường là Trường MSPNK, MSDATHANG, NGAY và PHI thì em phải sử dụng câu lệnh nào vào dùng như nào ạ?
  Em cảm ơn Thầy!

 33. Le Duong said

  Thầy ơi sao Em làm theo như bài tham khảo của Thầy không có lỗi nhưng nó chỉ hiện lên Form thôi
  chứ nó chưa hiện đc bảng và chưa hiện được dữ liệu lên là tại sao hả Thầy? Thầy chỉ giúp Em nha!

 34. Võ Văn Hải said

  Em thêm dữ liệu vào trước!

 35. Le Duong said

  Thưa Thầy, Thầy cho em hỏi với ạ!
  Em đang làm với JTable Creat Read Update Delete như theo bài mẫu của Thầy nếu csdl giống như Thầy
  thì bài chạy được không lỗi. Nhưng khi em áp dụng vào bài của Em có 4 trường:
  MANCC nchar(10)
  TENNCC nchar(50)
  DIACHI nchar(50)
  TELL nchar(11)
  NODK float

  nhưng khi chạy chương trình thì lại báo lỗi:
  Exception in thread “main” java.lang.IllegalArgumentException: Row index out of range
  at javax.swing.JTable.boundRow(JTable.java:2106)
  at javax.swing.JTable.setRowSelectionInterval(JTable.java:2129)
  at CRUD_Database.JTableCRUD_DMNCC.(JTableCRUD_DMNCC.java:60)
  at CRUD_Database.JTableCRUD_DMNCC.main(JTableCRUD_DMNCC.java:106)

  ở dòng 60: table.setRowSelectionInterval(curPos, curPos);
  //private int curPos=0; Vi tri hien tai cua dong tren luoi
  ở dòng 106: public static void main(String[] args) throws Exception{
  new JTableCRUD_DMNCC().setVisible(true);
  }
  Thầy xem dùm em với ạ! Em cảm ơn Thầy nhiều a!

 36. Võ Văn Hải said

  Bài mẫu có 3 fields, bài của bạn có 4 fields mà bạn không chịu sửa lại index nên nó bị vượt cái index rồi.

 37. Le Duong said

  Thầy ơi Em xin lỗi! Vì Thầy chỉ cho Em lỗi sai rồi mà Em tìm mà không hiểu phải sửa index ở chỗ nào. Em cũng ngại lắm. Nhưng em thấy nếu có một người tận tình giúp đỡ nhất là về học vấn thì là rất quý rồi nên Em cũng không ngại dấu dốt xin nhờ Thầy chỉ rõ hơn cho Em cách sửa. Và Em còn dốt nhiều lắm nên Em sẽ phải làm phiền Thầy nhiều lần nữa em Cảm ơn Thầy nhiều. Em chúc Thầy sức khỏe và mãi là người Thầy tận tình nhất là với những người Sinh Viên không có điều kiện phải tự học, tự tìm hiểu.
  Cám ơn Thầy!

 38. phuog said

  Em chào thầy ạ. Thầy ơi thầy làm ơn chỉ giúp em cách giải quyết lỗi này được không ạ.
  Initial deploying MySweetHome to D:\Ki4\ep\MySweetHome\dist\gfdeploy\MySweetHome
  Completed initial distribution of MySweetHome
  deploy?path=D:\Ki4\ep\MySweetHome\dist\gfdeploy\MySweetHome&name=MySweetHome&force=true failed on GlassFish Server 3
  D:\Ki4\ep\MySweetHome\nbproject\build-impl.xml:304: The module has not been deployed.
  BUILD FAILED (total time: 4 seconds)

  Và ở trong build-impl.xml là:

  Em cảm ơn thầy nhiều lắm ạ!

 39. Võ Văn Hải said

  Bạn đưa lỗi như vầy thì thua, không biết nổi.

 40. haxuanlac said

  thưa thầy cho em hỏi là thầy có thể có bài hướng dẫn lập trình EJB với server là Glassfish được không ạ?

 41. haxuanlac said

  em làm như thầy hướng dẫn nhưng tại sao em trong phần Configuration file không thấy xuất hiện file EJB-JAR.xml vậy ạ?em cảm ơn thầy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: