Võ Văn Hải's blog

Chỉ có một điều tuyệt đối đó là mọi thứ đều tương đối…

Đọc gmail với JavaMail API

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức đọc gmail với JavaMail API.

Đầu tiên bạn sẽ phải download JavaMail API về và thiết lập classpath đến nó. Phần này có nói trong bài Gửi mail có chứng thực trong java.

Với google mail, ta cần biết vài thông số về nó:

1. Mail host: pop.gmail.com

2. Mail Port:587

3. Provider :pop3s

Thiết lập các thông số

props.put(“mail.smtp.host”, “pop.gmail.com”);
props.put(“mail.smtp.port”, “587”);
props.put(“mail.smtp.starttls.enable”,”true”);

Tạo Authentication

javax.mail.Authenticator pa = null; //default: no authentication
if (username != null && password != null) {
props.put(“mail.smtp.auth”, “true”);
pa = new javax.mail.Authenticator (){
public PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() {
return new PasswordAuthentication(username, password);
}
};
}//else: no authentication

Kết nối đến POP3 server

Session session = Session.getDefaultInstance(props, pa);
Store store = session.getStore(provider);
store.connect(host, username, password);

Bây giờ bạn có thể đọc mail

Folder inbox = store.getFolder(“INBOX”);

//…

inbox.open(Folder.READ_ONLY);

//…

Message[] messages = inbox.getMessages();

Sau đây là code hoàn chỉnh của ứng dụng. Chúc thành công!


package mail.vovanhai.wordpress.com;

import java.util.Properties;

import javax.mail.Folder;

import javax.mail.Message;

import javax.mail.PasswordAuthentication;

import javax.mail.Session;

import javax.mail.Store;

public class POP3Client {

public static void main(String[] args) {

Properties props =System.getProperties();

String host = “pop.gmail.com”;

final String username = “username của bạn, không có @gmail.com. ví dụ: vovanhaiqn”;

final String password = “mật khẩu hợp thư”;

String provider = “pop3s;

try {

props.put(“mail.smtp.host”, “pop.gmail.com”);

props.put(“mail.smtp.port”, “587”);

props.put(“mail.smtp.starttls.enable”,“true”);

javax.mail.Authenticator pa = null; //default: no authentication

if (username != null && password != null) {

props.put(“mail.smtp.auth”, “true”);

pa = new javax.mail.Authenticator (){

public PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() {

return new PasswordAuthentication(username, password);

}

};

}//else: no authentication

// Kết nối đến POP3 server

Session session = Session.getDefaultInstance(props, pa);

Store store = session.getStore(provider);

store.connect(host, username, password);

// Mở thư mục INBOX

Folder inbox = store.getFolder(“INBOX”);

if (inbox == null) {

System.out.println(“No INBOX”);

System.exit(1);

}

inbox.open(Folder.READ_ONLY);

// Lấy messages từ server

Message[] messages = inbox.getMessages();

if(messages.length<1)

System.out.println(“Không có mail mới nào cả!”);

for (int i = 0; i < messages.length; i++) {

System.out.println(“———— Message ” + (i+1)

+ ” ————“);

//Xuất toàn bộ thông tin của mail ra màn hình console

messages[i].writeTo(System.out);

//In ra subject của message

//System.out.println(messages[i].getSubject());

}

// Đóng kết nối nhưng không xóa message

inbox.close(false);

store.close();

}

catch (Exception ex) {

ex.printStackTrace();

}

}

}

Tài liệu tham khảo: http://java.sun.com/products/javamail/FAQ.html#webmail

Kết quả chạy với 1 mail mới có tiêu đề “read mail with java”, nội dung mail: “Đọc gmail với JavaMail từ https://vovanhai.wordpress.com. Good luck!” từ username vovanhaiqn@yahoo.com đến nth001@gmail.com như sau:

———— Message 1 ————
Delivered-To: nth001@gmail.com
Received: by 10.100.13.5 with SMTP id 5cs299858anm;
Thu, 20 Nov 2008 00:47:32 -0800 (PST)
Received: by 10.65.233.16 with SMTP id k16mr1800286qbr.40.1227170851473;
Thu, 20 Nov 2008 00:47:31 -0800 (PST)
Return-Path: <vovanhaiqn@yahoo.com>
Received: from web36102.mail.mud.yahoo.com (web36102.mail.mud.yahoo.com [66.163.179.216])
by mx.google.com with SMTP id k7si369877qba.3.2008.11.20.00.47.29;
Thu, 20 Nov 2008 00:47:30 -0800 (PST)
Received-SPF: pass (google.com: domain of vovanhaiqn@yahoo.com designates 66.163.179.216 as permitted sender) client-ip=66.163.179.216;
DomainKey-Status: good (test mode)
Authentication-Results: mx.google.com; spf=pass (google.com: domain of vovanhaiqn@yahoo.com designates 66.163.179.216 as permitted sender) smtp.mail=vovanhaiqn@yahoo.com; domainkeys=pass (test mode) header.From=vovanhaiqn@yahoo.com
Received: (qmail 28383 invoked by uid 60001); 20 Nov 2008 08:47:29 -0000
DomainKey-Signature: a=rsa-sha1; q=dns; c=nofws;
s=s1024; d=yahoo.com;
h=X-YMail-OSG:Received:X-Mailer:Date:From:Reply-To:Subject:To:MIME-Version:Content-Type:Message-ID;
b=1N2bi6C3FmrX+VPea/njJFHmTnGFQ79aRqk1M7NPeFYOf9afjf33QoxvtT8zGozi0KA4Fa2mA0tJdOyWCB+GK5pust7WVSIEtVtER2xetb6QllkTTt32LEZjzK5URWsNbHtxR8+U6/7KcaCoYLWh+g+7KLUgRaZwqWwm7C1e9wc=;
X-YMail-OSG: CqyskJwVM1lT3VdlWIcAzyLCxNqdeSSPaxb6FEghM57FfyBVxvFZ5ELBzRrzE3frzBxoQACbbIc_nmH3hLj7VP1mCJs1CJO8AwtxgAukvknchUVa6XrWTA6UIX_68OdpZHIpsaWkxph6ou3ML6_XsuRg9c1lqpCdOuI1pXpuiyDScPDwQSq.muVktPT0
Received: from [203.162.3.168] by web36102.mail.mud.yahoo.com via HTTP; Thu, 20 Nov 2008 00:47:29 PST
X-Mailer: YahooMailWebService/0.7.260.1
Date: Thu, 20 Nov 2008 00:47:29 -0800 (PST)
From: vo van hai <vovanhaiqn@yahoo.com>
Reply-To: vovanhaiqn@yahoo.com
Subject: read mail with java
To: nth001@gmail.com
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative; boundary=”0-1081161653-1227170849=:28212″
Message-ID: <681888.28212.qm@web36102.mail.mud.yahoo.com>

–0-1081161653-1227170849=:28212
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

=C4=90=E1=BB=8Dc gmail v=E1=BB=9Bi JavaMail t=E1=BB=AB http://vovanhai.word=
press.com.
Good luck!
=0A=0A=0A
–0-1081161653-1227170849=:28212
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<table cellspacing=3D”0″ cellpadding=3D”0″ border=3D”0″ ><tr><td valign=3D”=
top” style=3D”font: inherit;”>=C4=90=E1=BB=8Dc gmail v=E1=BB=9Bi JavaMail t=
=E1=BB=AB https://vovanhai.wordpress.com.<br>Good luck!<br><span style=3D”co=
lor: rgb(0, 0, 191);”></span></td></tr></table><br>=0A=0A
–0-1081161653-1227170849=:28212–

Advertisements

19 Responses to “Đọc gmail với JavaMail API”

 1. aaaa said

  code này chạy bằng chương trình gì? ví dụ chạy trên eclipse sẻver tom cat dc ko hay là cái gì khác

 2. Abac said

  chỉ tui cách chạy đoạn code này với ,chạy như thế nào đẻ nhận thư vậy .Sớm nha Thanks……

 3. vovanhai said

  Chạy bình thường. có hàm main mà!
  cmd:
  java POP3Client

 4. lại Việt anh said

  Cảm ơn về bài viết

 5. Nhat said

  Làm ơn cho em hỏi cái này làm sao để mình lấy được nội dung của email vậy?

 6. Trọng Long said

  Rất cám ơn tác giả. Mình đã làm theo hướng dẫn và thành công với Gmail.
  Hiện tại mình đang chạy mail server là Mdaemon ver11, mình muốn sử dụng đoạn code trên để gửi và nhận mail trên server này. Mình đã thay đổi thông số và đã gửi được mail với các thông số mail server của mình, tuy nhiên phần nhận mail thì có gặp trục trặc: javax.mail.MessagingException: Connect failed;
  nested exception is:
  java.net.SocketException: Network is unreachable: connect
  at com.sun.mail.pop3.POP3Store.protocolConnect(POP3Store.java:176)
  at javax.mail.Service.connect(Service.java:291)
  at javax.mail.Service.connect(Service.java:172)
  at POP3Client.main(POP3Client.java:59)
  Caused by: java.net.SocketException: Network is unreachable: connect
  at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
  at java.net.PlainSocketImpl.doConnect(PlainSocketImpl.java:333)
  at java.net.PlainSocketImpl.connectToAddress(PlainSocketImpl.java:195)
  at java.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:182)
  at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:366)
  at java.net.Socket.connect(Socket.java:529)
  at com.sun.net.ssl.internal.ssl.SSLSocketImpl.connect(SSLSocketImpl.java:550)
  at com.sun.net.ssl.internal.ssl.BaseSSLSocketImpl.connect(BaseSSLSocketImpl.java:141)
  at com.sun.mail.util.SocketFetcher.createSocket(SocketFetcher.java:284)
  at com.sun.mail.util.SocketFetcher.getSocket(SocketFetcher.java:227)
  at com.sun.mail.pop3.Protocol.(Protocol.java:98)
  at com.sun.mail.pop3.POP3Store.getPort(POP3Store.java:227)
  at com.sun.mail.pop3.POP3Store.protocolConnect(POP3Store.java:172)
  ... 3 more

  Mình xin hỏi đây là lỗi gì? và Provider: Pop3s ở đây có cần thay đổi không-hay là áp dụng chung cho các mail server?

 7. thai vu said

  anh Hải cho hỏi dùng gói Javamail API để làm trên giao diện được k

 8. Võ Văn Hải said

  Anh dùng ở đâu cũng được mà!

 9. minh said

  chỉ đọc đc những mail mới gửi đến chứ ko đọc đc những mail đã đọc.

 10. thuy said

  chỉ đọc được những mail vừa mới nhận, những mail đã được đọc thì ko xem đc. làm thế nào bây h

 11. thuy said

  chạy không ổn định, lúc thì ra lúc ko ra. thử các hòm thư gmail khác nhau, mỗi cái ra một kiểu. cái hiện thư cái thì hiện thiếu. chắc do gmail 😀 ^^

 12. thuy said

  lúc xem đc nội dung lúc thì không ra. thế mới tức chứ !

 13. Hungnt said

  Em làm theo bài viết của thầy. đã chạy được nhưng làm sao tách riêng tiêu đề,nội dung ra để đưa lên Jtable. Thầy cho em xin đoạn code đó được không thầy.

 14. Baoyen said

  Minh dung giao thuc POS3 de nhan mail nhu tren nhung tai sao minh chi nhan duoc nhung mail moi ma thoi, con nhung mail cu minh da doc thi khong nhan duoc nua

 15. Võ Văn Hải said

  Không phải POS3 mà là POP3. Để lấy được những mail đã đọc thì bạn phải tìm hiểu thêm thôi.

 16. sangkien said

  Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
  Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

  C:\Users\kien>e:

  E:\>cd MAIL

  E:\MAIL>javac -d . NhanMail.java
  NhanMail.java:13: class POP3Client is public, should be declared in a file named
  POP3Client.java
  public class POP3Client {
  ^
  1 error

  E:\MAIL>
  chao anh em da chay phan gui mail o bai truoc cua anh nhung toi phan nhan mail nay khi bien dich bi loi nhu tren khong cahy duoc. Vay anh cho biet la loi gi kg? Thieu

 17. tran lan said

  Thầy Hải cho em hỏi với ạ. Nếu dùng để làm với Gmail trên android thì phải làm sao ạ?

 18. luuhuy said

  sao mình copy code này vào netbean ko chạy được bạn ơi, toàn lỗi thôi

 19. Văn Vũ said

  Thầy cho e hỏi là làm sao để giải mã mail đã được mã hóa vậy? Và là thế nào để biết được cái public key mà server gửi cho cái mail client của mình???. Cảm ơn thầy!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: