Võ Văn Hải's blog

Chỉ có một điều tuyệt đối đó là mọi thứ đều tương đối…

RMI

1. Các bước tạo ứng dụng với RMI

2. Một ứng dụng RMI truy xuất CSDL

3. Parameter Passing in Remote Methods Invocation

4. Liệt kê tất cả các rmi object đã đăng ký trong 1 rmi registry

5. Triệu gọi ứng dụng RMI trong Applet

6.

Advertisements

6 Responses to “RMI”

 1. Hai Duc said

  Thầy ơi em có bài này Kết nối với SQL Server khi chạy nó báo nỗi này thầy coi lại giúp em với

  java.lang.NoClassDefFoundError: ketNoiSQLSever/ConnectionWithDriver
  Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: ketNoiSQLSever.ConnectionWithDriver
  at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source)
  at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
  at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
  at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source)
  at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
  at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(Unknown Source)
  Exception in thread “main”

  package ketNoiSQLSever;
  import java.sql.Connection;
  import java.sql.Driver;
  import java.sql.DriverManager;
  import java.sql.PreparedStatement;
  import java.sql.ResultSet;
  public class ConnectionWithDriver {
  private static Connection con=null;
  public ConnectionWithDriver()throws Exception{
  String url=”com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver”;
  Class.forName(url);

  String dburl=”jdbc:sqlserver://localhost:1433;database=quanlysinhvien”;
  con=DriverManager.getConnection(dburl,”sa”,””);

  }

  public static void main(String[] args) {
  try {
  ConnectionWithDriver kn=new ConnectionWithDriver();
  String sql=”select * form sinhvien”;
  PreparedStatement pstmt=con.prepareStatement(sql);
  ResultSet rs=pstmt.executeQuery();
  while(rs.next()){
  System.out.println(rs.getString(“Masv”));
  }
  con.close();
  } catch (Exception e) {
  e.printStackTrace();
  }
  }

  }

 2. Cao_Tuyen said

  Câu truy vấn viết nhằm kìa bạn: “Select * from sinhvien”

 3. horizonlight said

  thầy ơi
  thầy có thể cho em một số tài liệu tiếng việt về RMI không ?

 4. Huy said

  Mấy bạn hành tội thầy quá, có gì thì lên google mà search. Phải tự biết xem lỗi chứ, pó tay

 5. ngoc manh said

  Thầy ơi giúp em bài tập này với , bài này khó quá em không làm được .

  Môn: Lập trình mạng

  Đề bài :

  Viết chương trình quản lý sinh viên chương trình client cho phép nhập thông tin sinh viên bao gồm thông tin sẽ được gửi tới server ,server cập nhập các bảng ghi xuống cơ sở dự liệu .

  Viết chương trình tra cứu thông tin sinh viên chươn trình client cho phép nhập tên mã sinh viên gửi tới server và trả về bảng ghi về cho client.

 6. macbook cu said

  Cảm ơn bài viết của thầy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: