Võ Văn Hải's blog

Chỉ có một điều tuyệt đối đó là mọi thứ đều tương đối…

JDK6 Splash Screen

import java.awt.AlphaComposite;
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Color;
import java.awt.Frame;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.Menu;
import java.awt.MenuBar;
import java.awt.MenuItem;
import java.awt.SplashScreen;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class JDK6SplashTest extends Frame{
static void renderSplashFrame(Graphics2D g, int frame) {
final String[] comps = { “foo”, “bar”, “baz” };
g.setComposite(AlphaComposite.Clear);
g.fillRect(130, 250, 280, 40);
g.setPaintMode();
g.setColor(Color.BLACK);
g.drawString(“Loading ” + comps[(frame / 5) % 3] + “…”, 130, 260);
g.fillRect(130, 270, (frame * 10) % 280, 20);
}

public JDK6SplashTest() {
super(“SplashScreen demo”);
setSize(500, 300);
setLayout(new BorderLayout());
Menu m1 = new Menu(“File”);
MenuItem mi1 = new MenuItem(“Exit”);
m1.add(mi1);
mi1.addActionListener(new ActionListener(){
public void actionPerformed(ActionEvent e){
System.exit(0);
}

});

MenuBar mb = new MenuBar();
setMenuBar(mb);
mb.add(m1);
final SplashScreen splash = SplashScreen.getSplashScreen();
if (splash == null) {
System.out.println(“SplashScreen.getSplashScreen() returned null”);
return;
}
Graphics2D g = (Graphics2D) splash.createGraphics();
if (g == null) {
System.out.println(“g is null”);
return;
}
for (int i = 0; i < 100; i++) {
renderSplashFrame(g, i);
splash.update();
try {
Thread.sleep(200);
} catch (InterruptedException e) {
}
}
splash.close();
setVisible(true);
toFront();
}

public static void main(String args[]) {
JDK6SplashTest test = new JDK6SplashTest();
}
}

Advertisements

One Response to “JDK6 Splash Screen”

 1. Hoàng văn trường said

  Thầy ơi, em thấy không chạy được. em đã sửa một chút dấu nháy, còn lỗi này em chưa hiểu lém :

  E:\java\JDK6SplashTest.java:9: cannot resolve symbol
  symbol : class SplashScreen
  location: package awt
  import java.awt.SplashScreen;
  ^
  E:\java\JDK6SplashTest.java:42: cannot resolve symbol
  symbol : class SplashScreen
  location: class JDK6SplashTest
  final SplashScreen splash = SplashScreen.getSplashScreen();
  ^
  E:\java\JDK6SplashTest.java:42: cannot resolve symbol
  symbol : variable SplashScreen
  location: class JDK6SplashTest
  final SplashScreen splash = SplashScreen.getSplashScreen();
  ^
  3 errors

  Process completed.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: