Võ Văn Hải's blog

Chỉ có một điều tuyệt đối đó là mọi thứ đều tương đối…

Vẽ hình nền trên JFrame

Source code để vẽ 1 hình trên JFrame


01 package gui;

02

03 import java.awt.*;

04

05 import javax.swing.ImageIcon;

06 import javax.swing.JButton;

07 import javax.swing.JFrame;

08 import javax.swing.JPanel;

09 import javax.swing.JScrollPane;

10

11 public class PaintFrame extends JFrame

12 {

13 private static final long serialVersionUID = 1L;

14 JScrollPane scrollPane;

15 ImageIcon icon;

16

17 public PaintFrame()

18 {

19 icon = new ImageIcon(“images/MU.png”);

20

21 JPanel panel = new JPanel()

22 {

23 public void paintComponent(Graphics g)

24 {

25 // Trường hợp 1: Hiển thị hình ảnh với kích cỡ đầy đủ

26 //g.drawImage(icon.getImage(), 0, 0, null);

27 // Trường hợp 2: Co giãn kích thước hình ảnh lớn bằng kích thước JFrame

28 Dimension d = getSize();

29 g.drawImage(icon.getImage(), 0, 0, d.width, d.height, null);

30 // Trường hợp 3: Cố định vị trí hình ảnh trong scroll pane

31 // Point p = scrollPane.getViewport().getViewPosition();

32 // g.drawImage(icon.getImage(), p.x, p.y, null);

33 setOpaque( false );

34 super.paintComponent(g);

35 }

36 };

37 ////vẽ 1 button lên JFrame để thử

38 JButton button = new JButton( “Hello world” );

39 panel.add( button );

40

41 scrollPane = new JScrollPane( panel );

42 setContentPane( scrollPane );

43 }

44

45 public static void main(String [] args)

46 {

47 PaintFrame frame = new PaintFrame();

48 frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

49 frame.setSize(300, 300);

50 frame.setVisible(true);

51 }

52 }


Kết quả như hình sau
https://vovanhai.files.wordpress.com/2008/11/muframe.png

Chúc thành công!

Advertisements

21 Responses to “Vẽ hình nền trên JFrame”

 1. dao said

  sao em làm theo thầy nó báo lỗi này ạ :
  1) cannot find symbol method velenhinh(java.awt.Graphics)
  Code của em là :
  public class hinhnen extends JFrame{
  private static final long serialVersionUID = 1L;
  private JScrollPane scrollPane;
  private ImageIcon icon;
  private JPanel panel;
  private JButton button;
  public hinhnen() {

  icon = new ImageIcon(“xau.jpg”);
  panel = new JPanel()
  {

  public void velenhinh(Graphics gra)
  {
  gra.drawImage(icon.getImage(), 0, 0, null);
  Dimension d = getSize();
  gra.drawImage(icon.getImage(), 0, 0, d.width, d.height, null);
  //Point p = scrollPane.getViewport().getViewPosition();

  //gra.drawImage(icon.getImage(), p.x, p.y, null);

  setOpaque( false );
  super.velenhinh(gra);
  }
  };
  button=new JButton(“de len hinh ne”);
  panel.add( button );
  scrollPane = new JScrollPane( panel );
  this.setContentPane(scrollPane);
  }
  public static void main(String arg[])
  {
  JFrame frame = new hinhnen();

  frame.setVisible(true);

  }
  }
  Xin thầy xem dùm em.Em xin cám ơn

 2. yinyang said

  bạn extends lớp từ JFrame. JFrame là super class của lớp hinhnen này.
  Nếu bạn gọi super.velenhinh(gra) thì sẽ báo lỗi bởi JFrame ko có method velenhinh. Bạn hãy bỏ từ khóa super đi hoặc thay bằng this.
  Có lẽ bạn định viết đệ quy ở đây hả??

 3. Thuy said

  thầy chỉ giúp em cách thay đổi màu nền của frame khi nhấn button bằng ngôn ngữ C#.

 4. vovanhai said

  private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) {
  this.BackColor = Color.FromArgb(255, 0, 0, 255);
  }

 5. nguyen dinh thang said

  chao thay a,em hoc rat do mon ja va khong biet vi no qua kho hay do em nhac hoc nua,
  nam nay em hoc nam hai roi,dang hoc mon java nang cao,thay no con kho hon nen em quyet dinh hoc lai mon java1 lieu co kip khong thay.
  thay co the cho em cac vi du ve GUI dc khong a,cang nhieu vi du cang tot nha thay.
  em chan thanh cam on thay

 6. Tien Dung said

  Em chào thầy !
  Em dùng Netbean 6.8. Em đã code như thầy hướng dẫn thế nhưng Frame vẫn không có nền. Thầy xem và giải thích giúp em
  Em chân thành cảm ơn thầy

  package GiaoDien;

  import java.awt.Dimension;
  import java.awt.*;
  import javax.swing.ImageIcon;
  import javax.swing.*;
  import javax.swing.JScrollPane;

  /**
  *
  * @author Administrator
  */
  public class PaintFrame1 extends javax.swing.JFrame {
  private static final long serialVersionUID = 1L;
  JScrollPane scrollPane;
  ImageIcon img;
  /** Creates new form PaintFrame */
  public PaintFrame1() {
  // initComponents();
  img = new ImageIcon(“dk.png”);
  JPanel panel = new JPanel(){
  public void paintComponent(Graphics g){
  Dimension d = getSize();
  g.drawImage(img.getImage(),0,0, d.width,d.height,null);
  setOpaque(false);
  super.paintComponent(g);
  }
  };
  JButton button = new JButton( “Hello world”);
  panel.add( button );
  scrollPane = new JScrollPane(panel);
  setContentPane(scrollPane);

  }
  public static void main(String[] args) {
  PaintFrame1 pf = new PaintFrame1();
  pf.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  pf.setSize(300, 300);
  pf.setVisible(true);
  }
  }

 7. Võ Văn Hải said

  Xem lại đường dẫn file hình là OK.

 8. longdoan89 said

  @Tiến Dũng: bạn xem lại chỗ dấu “”. Bạn copy nguyên theo code của Thầy thì sẽ bị sai dấu “”. Bạn xóa đi và gõ lại bình thường là sẽ được! Tương tự cho chữ “Hello world”

  @Thầy: Cảm ơn thầy nhiều về code Java! em thấy thích thú với môn này!

 9. Duy said

  Dưởng như chỉ toàn copy, không ai thèm tự đánh nên mới ra lỗi nhiều vậy thôi. Bài trên rất hữu dụng cho việc thiết kế, lại 1 điều hay mà mình được biết, cám ơn bạn nhiều

 10. trung said

  Thưa thầy, cho em hỏi một vấn đề :

  dùng image làm background trong swing, nhưng khi cho di chuyển 1 đối tượng trên backgruond (vd: trái banh lăn) : mỗi lần đối tượng di chuyển, bóng của nó không được xóa đi mà vẫn còn ở vị trí cũ.

  Vd: trái banh chạy trên màn hình, khi trái banh di chuyển hết mọi bề mặt của màn hình, cuối cùng nền chỉ toàn là hình của trái banh.

  phải làm cách nào để không để lại dấu vết sau mỗi lần di chuyển?

 11. Võ Văn Hải said

  em dùng component.repaint() để vẽ lại.

 12. Lê Khương Mạnh Tuấn Hùng said

  Em nghĩ thầy nên sharing coding để tụi em học hỏi hic hic

 13. Thầy cho em hỏi là dùng Swing rồi thì có nên dùng luôn AWT không thầy? (vì thấy thầy import AWT)

 14. Võ Văn Hải said

  SWING và AWT không loại trừ nhau. Trên Swing bạn vẫn phải dùng các object có trong AWT rất nhiều.

 15. Chinh Duc said

  Em cảm ơn thầy vì bài viết rất bổ ích

 16. Chinh Duc said

  import java.awt.*;
  import java.awt.event.ActionEvent;
  import java.awt.event.ActionListener;
  import java.net.URL;
  import javax.swing.*;

  public class Server extends JFrame
  {
  private static final long serialVersionUID = 1L;
  JLabel lbserver;
  JLabel lbcongport;
  JLabel lbclientconnect; //client connected
  JLabel lbdatarececlient; //data receipt from client
  JLabel lbdatasendclient; //data send to client
  JButton btnexit;
  JTextArea txtclientconnect;
  JTextArea txtdatarececlient;
  JTextArea txtdatasendclient;
  JTextField txfport;
  ImageIcon icon;

  public Server()
  {
  setTitle(“Chat Server”);
  setSize(1000,700);

  icon = new ImageIcon(“images/nen.jpg”);
  JPanel paintpanel = new JPanel()
  {
  public void paintComponent(Graphics g)
  {
  Dimension d = getSize();
  g.drawImage(icon.getImage(), 0, 0, d.width, d.height, null);
  setOpaque(false);
  super.paintComponent(g);
  }
  };

  JPanel title = new JPanel();
  lbserver = new JLabel(“Server”);
  lbserver.setFont(new Font(“Arials “,Font.BOLD,40));
  title.add(lbserver);
  this.add(title, BorderLayout.NORTH);

  //Lam 1 panel de nhap server port
  JPanel port = new JPanel();
  txfport = new JTextField(“”, 5);
  txfport.enable(false);
  lbcongport = new JLabel(“Server Port: “);
  lbcongport.setFont(new Font(“Arials “,Font.BOLD,13));
  port.add(lbcongport);
  port.add(txfport);
  this.add(port, BorderLayout.WEST);

  //Lam 1 panel de chua button exit
  JPanel exit = new JPanel();
  btnexit = new JButton(“Exit Server”);
  exit.add(btnexit);
  btnexit.addActionListener(new ActionListener()
  {
  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent event)
  {
  // TODO Auto-generated method stub
  System.exit(0);
  }
  });
  this.add(exit, BorderLayout.EAST);

  //Lam 1 panel de chua cac textarea the hien luong data
  JPanel data = new JPanel();
  data.setLayout(new GridBagLayout());
  GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();

  //Client Connected
  gbc.gridx = 1;
  gbc.gridy = 1;
  gbc.gridwidth = 1;
  gbc.gridheight = 1;
  lbclientconnect = new JLabel(“Client connected”);
  lbclientconnect.setFont(new Font(“Arials “,Font.BOLD,14));
  data.add(lbclientconnect, gbc);
  gbc.gridx = 1;
  gbc.gridy = 2;
  gbc.gridwidth = 1;
  gbc.gridheight = 1;
  gbc.weightx = 0.1;
  txtclientconnect = new JTextArea(27, 18);
  txtclientconnect.enable(false);
  data.add(txtclientconnect, gbc);

  //Data send to client
  gbc.gridx = 3;
  gbc.gridy = 1;
  gbc.gridwidth = 1;
  gbc.gridheight = 1;
  lbdatasendclient = new JLabel(“Data send to client”);
  lbdatasendclient.setFont(new Font(“Arials “,Font.BOLD,14));
  data.add(lbdatasendclient, gbc);
  gbc.gridx = 3;
  gbc.gridy = 2;
  gbc.gridwidth = 1;
  gbc.gridheight = 1;
  gbc.weightx = 0.1;
  txtdatasendclient = new JTextArea(27, 22);
  txtdatasendclient.enable(false);
  data.add(txtdatasendclient, gbc);

  //Data receipt from client
  gbc.gridx = 2;
  gbc.gridy = 1;
  gbc.gridwidth = 1;
  gbc.gridheight = 1;
  lbdatarececlient = new JLabel(“Data receipt from client”);
  lbdatarececlient.setFont(new Font(“Arials “,Font.BOLD,14));
  data.add(lbdatarececlient, gbc);
  gbc.gridx = 2;
  gbc.gridy = 2;
  gbc.gridwidth = 1;
  gbc.gridheight = 1;
  gbc.weightx = 0.1;
  txtdatarececlient = new JTextArea(27, 22);
  txtdatarececlient.enable(false);
  data.add(txtdatarececlient, gbc);

  this.add(data, BorderLayout.CENTER);

  }

  public static void main(String []args)
  {
  Server chatserver = new Server();
  chatserver.setDefaultCloseOperation(chatserver.EXIT_ON_CLOSE);
  chatserver.setVisible(true);
  }
  }

  Thưa thầy, thầy cho em hỏi sao bài của em lại ko hiển thị dc hình nền ạ?

 17. Võ Văn Hải said

  Bị đè lên rồi còn đâu.
  Em nên dùng this.getToolkit().getImage(“imgs/xxx.jpg”) thay vì dùng ImageIcon.

 18. thầy ơi em cũng gặp trường hợp như bạn trên thầy có thể sửa lại bài thầy theo this.getToolkit().getImage(“imgs/xxx.jpg”) thay vì dùng ImageIcon cho em xem với đc ko ạ em cũng bị đè rồi

 19. Thương Tín said

  Cảm ơn Thầy .Bài viết hay Thật !

 20. Phatdatit01 said

  anh ơi cho em hỏi làm sao mình có thể ghi tọa độ di chuyển của quả bóng ra một file txt được vậy.
  chương trình của em có 3 class

  class này chứa các button điều khiển quả bóng

  import java.awt.*;
  import java.awt.event.*;
  import java.util.Timer;
  import java.util.TimerTask;
  import javax.swing.*;

  public class Controller extends JFrame {
  JPanel buttonPanel = new JPanel();
  JButton runButton = new JButton(“Run”);
  JButton stopButton = new JButton(“Stop”);
  Timer timer;
  Model model = new Model();

  View view = new View(model);

  public void init() {
  layOutComponents();
  attachListenersToComponents();
  // Connect model and view
  model.addObserver(view);
  }

  private void layOutComponents() {
  setLayout(new BorderLayout());
  this.add(BorderLayout.SOUTH, buttonPanel);
  buttonPanel.add(runButton);
  buttonPanel.add(stopButton);
  stopButton.setEnabled(false);
  this.add(BorderLayout.CENTER, view);
  }

  private void attachListenersToComponents() {
  runButton.addActionListener(new ActionListener() {
  public void actionPerformed(ActionEvent event) {
  runButton.setEnabled(false);
  stopButton.setEnabled(true);
  timer = new Timer(true);
  timer.schedule(new Strobe(), 0, 40); // 25 times a second
  } });
  stopButton.addActionListener(new ActionListener() {
  public void actionPerformed(ActionEvent event) {
  runButton.setEnabled(true);
  stopButton.setEnabled(false);
  timer.cancel();
  }
  });
  }

  private class Strobe extends TimerTask {
  public void run() {
  model.setLimits(view.getWidth(), view.getHeight());
  model.makeOneStep();
  }
  }

  }

  class này chứa thông tin quả bóng

  import java.awt.*;
  import java.util.*;
  import javax.swing.JPanel;

  class View extends JPanel implements Observer {
  Model model;

  View(Model model)
  {
  this.model = model;
  }

  public void paint(Graphics g) {
  g.setColor(Color.WHITE);
  g.fillRect(0, 0, getWidth(), getHeight());
  g.setColor(Color.RED);
  g.fillOval(model.getX(), model.getY(),model.BALL_SIZE, model.BALL_SIZE);

  g.setFont(new Font(“Courier New”, Font.PLAIN, 12));
  g.drawString(“Ball ” + model.toString(), 20, 30);

  }

  public void update(Observable obs, Object arg) {
  repaint();
  }
  }

  class này chứa hàm main

  import java.io.FileOutputStream;
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStream;
  import java.util.Observable;
  import java.util.Formatter;

  import javax.swing.JFrame;

  //lớp nay chứa thong tin trái banh
  public class Model extends Observable {
  public final int BALL_SIZE = 20;

  private StringBuilder sb = new StringBuilder();
  private Formatter formatter = new Formatter(sb);

  public int xPosition = 0;
  public int yPosition = 0;
  public int xLimit, yLimit;
  public int xDelta = 6; //độ dịch chuyển của trái banh
  public int yDelta = 4;

  public void setLimits(int xLimit, int yLimit) {
  this.xLimit = xLimit – BALL_SIZE;
  this.yLimit = yLimit – BALL_SIZE;
  }
  public int getX() {
  return xPosition;
  }

  public int getY() {
  return yPosition;
  }

  public void makeOneStep() {
  xPosition += xDelta;
  if (xPosition = xLimit) {
  xDelta = -xDelta;
  xPosition += xDelta;

  }
  yPosition += yDelta;
  if (yPosition = yLimit) {
  yDelta = -yDelta;
  yPosition += yDelta;

  }
  setChanged(); //cho view biết trái banh thay đổi
  notifyObservers();

  }

  public String toString() {
  sb.delete(0, sb.length());

  formatter.format(“(%d,%d) r=%d V=(%d,%d) ” , xPosition, yPosition,BALL_SIZE, xDelta, yDelta);

  return sb.toString();
  }
  // Re-use to build the formatted string for toString()

  public static void main(String[] args) throws IOException {
  Controller controllerApp = new Controller();
  controllerApp.init();
  controllerApp.setSize(300, 300);
  controllerApp.setVisible(true);
  controllerApp.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

  }
  }

 21. Lan said

  thầy ơi em muốn thay đổi màu nền của một panel thì em phải làm như thế nào à khi em thay doi cac gia tri tren slider a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: