Võ Văn Hải's blog

Chỉ có một điều tuyệt đối đó là mọi thứ đều tương đối…

Ví dụ về System Tray đáp ứng chọn lựa từ user

import java.awt.AWTException;
import java.awt.Image;
import java.awt.MenuItem;
import java.awt.PopupMenu;
import java.awt.SystemTray;
import java.awt.Toolkit;
import java.awt.TrayIcon;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.beans.PropertyChangeEvent;
import java.beans.PropertyChangeListener;

public class ActiveTray {
public static void main(String args[]) throws Exception{
if (SystemTray.isSupported() == false) {
System.err.println("No system tray available");
return;
}
final SystemTray tray = SystemTray.getSystemTray();
PropertyChangeListener propListener = new PropertyChangeListener() {
public void propertyChange(PropertyChangeEvent evt) {
TrayIcon oldTray[] = (TrayIcon[]) evt.getOldValue();
TrayIcon newTray[] = (TrayIcon[]) evt.getNewValue();
System.out.println(oldTray.length + " / " + newTray.length);
}
};
tray.addPropertyChangeListener("trayIcons", propListener);
Image image = Toolkit.getDefaultToolkit().getImage("jpgIcon.jpg");
PopupMenu popup = new PopupMenu();
MenuItem item = new MenuItem("Hello, World");
final TrayIcon trayIcon = new TrayIcon(image, "Tip Text", popup);
ActionListener menuActionListener = new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
trayIcon.displayMessage("Good-bye", "Cruel World", TrayIcon.MessageType.WARNING);
}
};
item.addActionListener(menuActionListener);
popup.add(item);
ActionListener actionListener = new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
tray.remove(trayIcon);
}
};
trayIcon.addActionListener(actionListener);
tray.add(trayIcon);
}
}

Advertisements

2 Responses to “Ví dụ về System Tray đáp ứng chọn lựa từ user”

  1. vodanh said

    cai code nay co y nghia sai vay. chay chuong trinh ket qua ra .
    ai hieu goi y dum toi cai nha. thanks moi nguoi

  2. vovanhai said

    Chương trình nhỏ này demo cách bạn tạo ra 1 icon nằm ở SystemTray(góc dưới bên phải màn hình) để bạn có thể tích hợp chương trình của mình vào đó cho nó “pro”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: