Võ Văn Hải's blog

Chỉ có một điều tuyệt đối đó là mọi thứ đều tương đối…

NUnit Test với Microsoft Visual Studio

Unit Testing trong Visual Studio sử dụng NUnit.

Thiệt ngại quá, chẳng ai báo link hỏng.

Xin up lại nguyên bản:  https://vovanhai.files.wordpress.com/2011/10/nunit-voi-visualstudio.pdf

Unit Testing trong Visual Studio sử dụng NUnit.

From https://vovanhai.wordpress.com

Bước 0: Trước kết bạn cần download NUnit framework từ trang web NUnit websitehttp://www.nunit.org/index.php?p=download (phiên bản tôi đang sử dụng là NUnit-2.5.2.9222.msi).

Tiến hành cài đặt bình thường

Bước 1: Trong Visual Studio, vào menu Tool, chọn External Tools

Nhấn nút Add, đặt title là NUnit, chọn command là đường dẫn đến file nunit.exe, chọn arguments là /run $(ProjectDir)/$(ProjectFileName), chọn Project Dir là $(ProjectDir) như hình.

Bước 2: Tạo project của bạn, ví dụ tôi tạo 1 Class Library project có tên MyBanking với 1 lớp có tên Account với code như sau:

using System;

namespace Banking

{

public class Account

{

private float balance;

public void Deposit(float amount)

{

balance += amount;

}

public void Withdraw(float amount)

{

balance -= amount;

}

public void TransferFunds(Account destination, float amount)

{

}

public float Balance

{

get { return balance; }

}

}

}

Bước 3: tạo 1 project mới kiểu class library, sau đó add reference đến nunit framework và project cần test như hình.

Bước 4: Tạo các Test case. Ví dụ tôi có test case sau:

using System;

using NUnit.Framework;

using Banking;

namespace unittest

{

[TestFixture]

public class AccountTest

{

[Test]

public void TransferFunds()

{

Account source = new Account();

source.Deposit(200.00F);

Account destination = new Account();

destination.Deposit(150.00F);

source.TransferFunds(destination, 100.00F);

Assert.AreEqual(250.00F, destination.Balance);

Assert.AreEqual(100.00F, source.Balance);

}

[Test]

public void DepositFunds()

{

Account source = new Account();

source.Deposit(200.00F);

Assert.AreEqual(200.00F, source.Balance);

}

}

}

Bước 5: Vào menu Tools->NUnit

Kết quả như sau:

Advertisements

3 Responses to “NUnit Test với Microsoft Visual Studio”

  1. nguyen hoan said

    Bac ah em co thay cai hinh nao dau ??? Nen chang biet lam theo the nao !!! bac post anh len duoc khong???

  2. ngocnet said

    hình die hết rùi bác ơi! em đang cần cái này mới chết chứ 😡

  3. Chào thầy, thầy có thể share tài liệu về NUnit cho tụi xem tham khảo với được không ạ, em cảm ơn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: