Võ Văn Hải's blog

Chỉ có một điều tuyệt đối đó là mọi thứ đều tương đối…

Làm việc với JAX-WS trong Eclipse

Bạn đã thấy trong Netbeans việc tạo 1 web service cực kỳ dễ dàng. Nếu bạn là fan của Eclipse, bạn nghĩ là tại sao trong Eclipse lại không thể tạo 1 webservice dẽ dàng như thế? Điều đó là có thể! Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cách tạo 1 webservice với JAX-WS.

Để làm việc được với JAX-WS trong eclipse, bạn cần phải có Glassfish plugin.

1. Vào trang https://glassfishplugins.dev.java.net/download/ để download Glassfish plugin cho eclipse .

2. Chọn version mong muốn, download 2 file plugin: com.sun.enterprise.jst.server.sunappsrv_x.x.x.jar và feature: com.sun.enterprise.jst.server.sunappsrv.feature_x.x.x.jar về máy. Trong đó x.x.x là phiên bản bạn download.

3. Giải nén file com.sun.enterprise.jst.server.sunappsrv_x.x.x.jar vào thư mục com.sun.enterprise.jst.server.sunappsrv_x.x.x. Copy thư mục vừa giải nén vào thư mục plugin của eclipse.
Giải nén com.sun.enterprise.jst.server.sunappsrv.feature_x.x.x.jar vào thư mục com.sun.enterprise.jst.server.sunappsrv.feature_x.x.x. Copy thư mục vừa giải nén vào thư mục features của eclipse.

4. Khởi động eclipse, vào menu Window->Reference, chọn đến mục Server, nhấn nút Add, kết quả:
glassfish_eclipse.png

Chọn GlassFish V2.1 Java EE5 hoặc phiên bản nào đó mà bạn đã cài đặt trên máy. Nhấn Next, Eclipse sẽ yêu cầu bạn chỉ định thư mục mà bạn đã cài GlassFish. Làm theo nó.

Chú ý: nếu bạn chưa có Glassfish thì bạn có thể download và cài đặt tại url: https://glassfish.dev.java.net/

OK. Bây giờ bạn có thể tạo web services với JAX-WS được rồi.

Trong Eclipse, vào munu File->New -> Dynamic Web Project,đặt tên là WS_JAXWS, chọn Target Runtime là GlassFish mà bạn đã tạo. Nhấn Finish.

Tạo 1 file java có tên HelloWorld với nội dung sau:

package vovanhai.wordpress.com;

import javax.jws.WebService;

@WebService
public class HelloWorld {
public String hello(String param){
return param + “, World”;
}
}

Bây giờ bạn hãy thực thi ứng dụng bằng cách nhấn chuột phải lên project, chọn Run As->Run on Server, chọn GlassFish và nhấn Finish.

Gõ vào URL: http://localhost:8080/WS_JAXWS/HelloWorldService?wsdl

Kết quả sau khi đợi 1 lát như sau:
glassfish_eclipse_02.png

Chúc mừng bạn.

Bây giờ bạn có thể viết client được rồi!

Advertisements

One Response to “Làm việc với JAX-WS trong Eclipse”

  1. Phong said

    mới tuần trước em thi java webservice ở aptech, đề cho xây dựng 1 webservice jax-rpc. Trong sách aptech thì hướng dẫn lý thuyết jax-rpc, nhưng khi thực hành tụi em chỉ được hd trên jax-ws. Nên lúc thi thực hành em bị lúng túng, và cuối cùng dùng jax-ws, dù đề bắt làm jax-rpc. Như vậy có phải làm sai yêu cầu không thầy. Em sợ bị thi lại quá.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: