Võ Văn Hải's blog

Chỉ có một điều tuyệt đối đó là mọi thứ đều tương đối…

Tạo database cho ứng dụng

Ở đây tôi dùng MySQL để tạo cơ sở dữ liệu.

Đầu tiên bạn tạo 1 schema tên là application, tạo 1 bảng register có có fields như hình sau:

https://vovanhai.files.wordpress.com/2008/11/logreg_01.png

Hoặc bạn cũng có thể dùng script sau để tạo database


create database if not exists `application`;

USE `application`;

/*Table structure for table `register` */

DROP TABLE IF EXISTS `register`;

CREATE TABLE `register` (
`id` bigint(10) NOT NULL auto_increment,
`firstName` varchar(20) default NULL,
`lastName` varchar(20) default NULL,
`userName` varchar(20) default NULL,
`password` varchar(20) default NULL,
`email` varchar(40) default NULL,
`contactNo` varchar(20) default NULL,
`address` varchar(40) default NULL,
`country` varchar(30) default NULL,
`state` varchar(30) default NULL,
UNIQUE KEY `id` (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

/*chèn 1 mẫu tin cho bảng register */

insert  into `register`(`id`,`firstName`,`lastName`,`userName`,`password`,`email`,`contactNo`,`address`,`country`,`state`) values (1,’vovan’,’hai’,’vovanhai’,’vovanhai’,’vovanhaiqn@gmail.com’,’9999999999′,’Saigon’,’Vietnam’,’SG’);

OK, bây giờ bạn đã có database cho ứng dụng. Tuy nhiên, bạn cần phải có driver kết nối MySQL từ java, driver ở đây tôi sử dụng có phiên bản 5.16, tập tin mysql-connector-java-5.1.6-bin.jar. Bạn nhớ copy file này vào %JBOSS_HOME%\server\default\lib nhé.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: