Võ Văn Hải's blog

Chỉ có một điều tuyệt đối đó là mọi thứ đều tương đối…

Cấu hình JDBC Realm cho Tomcat

Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn từng bước cấu hình JDBC Realm thay vì authen qua tomcat-users.xml. Cơ sở dữ liệu ở đây tôi dùng là Microsoft SQL server.

1. Đầu tiên, bạn tạo 1 database với tên bất kỳ (chẳng hạn: SecurityRealm).

2. Tạo các bảng như sau:

DBDiagram

Dữ liệu thử như sau:

SampleData

3. Cấu hình tomcat:

Trong thư mục %TOMCAT_HOME%\conf, mở tập tin server.xml (nên dùng notepad++).

Thêm phân đoạn xml sau vào:

<Realm className="org.apache.catalina.realm.JDBCRealm" debug="99"
 driverName="com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver"
 connectionURL="jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=SecurityRealm"
 connectionName="sa" connectionPassword=""
 userTable="users" userNameCol="user_name" userCredCol="user_pass"
 userRoleTable="user_roles" roleNameCol="role_name"
/>

Chú ý: thuộc tính connectionName là tên đăng nhậpp vào cơ sở dữ liệu sql của bạn và password cũng vậy. Sau đây là danh sách các thuộc tính khả dĩ.

attribute

Meaning

driverName

The name of the driver needed to connect to the database

connectionURL

The connection URL used to connect to the database

userTable

The user’s tables

userNameCol

The column in the user’s table that contains the name

userCredCol

The column in the user’s table that contains the password

userRoleTable

The user’s roles table

roleNameCol

The column in the user’s table that contains a role given to a user

connectionName

The name to use when connecting to the database. (Optional)

connectionPassword

The password to use when connecting to the database. (Optional)

digest

The algorithm used for digest passwords or "No" for plain passwords, the values can be "MD5", "MD2", "SHA", etc… (Optional)

4. Copy driver của SQL server(sqljdbc.jar) vào thư mục %TOMCAT_HOM%\lib.

OK. Bây giờ bạn secure ung7n1g dụng của bạn. Thay vì bạn dùng username-password trong file tomcat-users.xml, bạn dùng username-password trong bảng user của cơ sở dữ liệu .

Chúc thành công!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: