Võ Văn Hải's blog

Chỉ có một điều tuyệt đối đó là mọi thứ đều tương đối…

Convert DOM to SAX

Chuyển đổi từ DOM sang SAX.
Nhớ lưu ý phải tham chiếu đến thư viện xerces.jar. Download tại http://apache.org/.


package convert;

import org.apache.xerces.parsers.DOMParser;

import org.apache.xml.serialize.XMLSerializer;

import org.w3c.dom.Document;

import org.xml.sax.InputSource;

public class DOM2SAX{

public static void main(String[] args){

String xmlFile=“xmlfiles/books.xml” ;

try{

InputSource Isource = new InputSource(xmlFile);

DOMParser Dparser = new DOMParser();

Dparser.parse(Isource);

//convert 2 SAX

Document doc = Dparser.getDocument();

//process

XMLSerializer serializer = new XMLSerializer();

serializer.setOutputByteStream(System.out);

serializer.serialize(doc);

}

catch (Exception e){

e.printStackTrace();

}

}

}

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: