Võ Văn Hải's blog

Chỉ có một điều tuyệt đối đó là mọi thứ đều tương đối…

Android development

Môn học Lập trình thiết bị di động với Android

Study guide


Bài giảng

Bài 01, Bài 02, Bài 03, Bài 04 V1

Bài 05

IntentFilter – BroadcastReceiver

Asynchronous Techniques (2spp,4spp) Update (2spp, 4spp)

Bài 6

Networking API 2spp, 4spp

Bài 7

x


 

Bài tập thực hành

Module 01, Module 02, Module 03, Module 04, Module 05, Module 06, Module 07, Module 08


 

Các yêu cầu khác

Lớp trưởng phân công các nhóm và đề xuất đề tài. Hạn chót lập danh sách là 15/03/2016. Sau ngày này nếu sinh viên không có nhóm sẽ nhận được điểm 0 trong cột điểm đề tài.

 


Các bài viết

1. Cài đặt môi trường làm việc, thao tác với AVD và DDMS

2.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: