Võ Văn Hải's blog

Chỉ có một điều tuyệt đối đó là mọi thứ đều tương đối…

ASP.Net

 1. Windows Mobile Web Form với Visual Studio 2008
Advertisements

17 Responses to “ASP.Net”

 1. Nguyen Manh Cuong said

  Thua Thay!
  Trong C# minh viet ung dung website,minh ket noi csdl oracle ma sao trong toolbox trong muc data co sqldatasource ma khong co oracldatasource vay Thay

 2. Nguyen Manh Cuong said

  Thay co the chi em cach ket noi cddl oracle va hien thi tren trang web duoc khong thay?

 3. Nguyen Ngoc Hoang said

  Em thưa thầy cho em hỏi trong asp.net C# làm sao để khi click vào 1 link thì nó mở ra hộp thoại save as cho người dùng lưu file ? giống như khi download file đính kèm trong gmail vậy thầy ?

 4. TranHan said

  Thưa thầy, bây giờ e muốn viết 1 trang web bán hàng. E muốn viết trên visual studio. Nhưng e băng khoăn là ko biết nên viết trên nền C# hay VB, 2 cái đó e đều có khả năng hiểu biết như nhau. E muốn biết là viết bằng C# hay hơn VB, hay là nguợc lại ?
  Mong thầy tư vấn giùm e. E thanks thầy nhiều.

 5. Võ Văn Hải said

  Trên ngôn ngữ VB hay CS nhưng không phải “nền” nhé. Nền ở đây là .NetFramework. Không có ngôn ngữ nào hay hơn giữa 2 ngôn ngữ đó. EM quen cái nào hơn mà thôi. Vả lại, 2 ngôn ngữ đó còn có thể viết chung với nhau được đấy (trong cùng solution).

 6. Pham Thanh Nam said

  em thưa thầy thầy giúp em với ạ em không biết convert đoạn code này làm sao thầy ạ : chỗ đoạn if( txtPrice.Text 20000000) nó toàn báo lỗi là:
  “không thể được áp dụng cho các toán hạng của loại ‘string’ và ‘int'”
  using System;
  using System.Collections;
  using System.Configuration;
  using System.Data;
  using System.Linq;
  using System.Web;
  using System.Web.Security;
  using System.Web.UI;
  using System.Web.UI.HtmlControls;
  using System.Web.UI.WebControls;
  using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
  using System.Xml.Linq;

  public partial class Infomation : System.Web.UI.Page
  {
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
  if (!Page.IsPostBack)
  {
  txtCustomerName.Text = “”;
  txtMotocycle.Text = “”;
  txtPrice.Text = “”;
  txtPrepaid.Text = “”;
  txtMonth.Text = “”;
  lblError.Text = “”;
  }
  }
  protected void btnPrint_Click(object sender, EventArgs e)
  {

  string msgErr = “”;
  if (txtCustomerName.Text == “”)
  {
  msgErr = “Customer ‘s name not null”;
  }
  if (txtMotocycle.Text == “”)
  {
  msgErr = msgErr + “Motocycle is not null”;
  }
  if (txtPrice.Text 20000000 )
  {
  msgErr = msgErr + “Price of a Motocycle from 10 million to 120 million”;
  }
  else
  if (txtPrepaid.Text 10000000)
  {
  msgErr = msgErr + “Prepaid from 5 million to 10 million”;
  }
  else
  if (txtMonth.Text 12)
  {
  msgErr = msgErr + “Month from 1 to 12.”;
  }
  else
  if (msgErr != “”)
  {
  lblError.Text = msgErr;
  }
  else
  {
  Response.Redirect(“PrintInfomation.aspx”);
  }
  }
  }

 7. Pham Thanh Nam said

  code này đúng thầy a.
  using System;
  using System.Collections;
  using System.Configuration;
  using System.Data;
  using System.Linq;
  using System.Web;
  using System.Web.Security;
  using System.Web.UI;
  using System.Web.UI.HtmlControls;
  using System.Web.UI.WebControls;
  using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
  using System.Xml.Linq;

  public partial class Infomation : System.Web.UI.Page
  {
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
  if (!Page.IsPostBack)
  {
  txtCustomerName.Text = “”;
  txtMotocycle.Text = “”;
  txtPrice.Text = “”;
  txtPrepaid.Text = “”;
  txtMonth.Text = “”;
  lblError.Text = “”;
  }
  }
  protected void btnPrint_Click(object sender, EventArgs e)
  {

  string msgErr = “”;
  if (txtCustomerName.Text == “”)
  {
  msgErr = “Customer ‘s name not null”;
  }
  if (txtMotocycle.Text == “”)
  {
  msgErr = msgErr + “Motocycle is not null”;
  }
  if (txtPrice.Text 20000000 )
  {
  msgErr = msgErr + “Price of a Motocycle from 10 million to 120 million”;
  }
  else
  if (txtPrepaid.Text 10000000)
  {
  msgErr = msgErr + “Prepaid from 5 million to 10 million”;
  }
  else
  if (txtMonth.Text 12)
  {
  msgErr = msgErr + “Month from 1 to 12.”;
  }
  else
  if (msgErr != “”)
  {
  lblError.Text = msgErr;
  }
  else
  {
  Response.Redirect(“PrintInfomation.aspx”);
  }
  }
  }

 8. Pham Thanh Nam said

  Thưa thầy em post code lên thì toàn hiển thị thiếu thầy ạ

 9. Võ Văn Hải said

  em phải chuyển về kiểu int hoặc double trước khi so sánh bởi giá trị trong txt của em chỉ là chuỗi số. Phép so sánh bây giờ có thể là:
  if(Double.parse(txtPrepaid.Text) > 10000000
  hoặc if(Convert.ToInt32 > 1000000)

 10. Pham Thanh Nam said

  vâng em cảm ơn thầy ạ

 11. Pham Thanh Nam said

  em thưa thầy các thuộc tính trong Validation thì cái nào dùng để bắt lỗi nút Button ạ hay nút Button phải code ạ

 12. si huong said

  e chào thầy ạ!
  Thưa thầy em đang làm 1 trưng web ban hàng linh kiện máy tính và em muốn tạo một trang repost những hóa đơn trong ngày chẳng hạn nhưng e không biết làm thế nào cả lên mạng tìm thì em cũng ko hiểu lắm vì em viết bằng c# nhưng csdl lại làm bằng access nên ko bít làm thế nào cả mong thầy chỉ giúp em với, nếu đươc thì xin thầy cho em xin tai liệu lun nhờ thầy gửi qua mail cho em nhé :mic.peter.cdm@gmail.com.
  em cảm ơn thầy nhiều ạ.

 13. Võ Văn Hải said

  Em dùng Crystal Report để làm báo cáo. Lên mạng google là tài liệu đầy!

 14. Sk9a1r said

  Thầy ơi cho em hỏi. Khi em tạo GridView kéo Databound trong ASP.net. Khi tạo control Edit lúc em bấm vào Visual nó sinh ra đường dẫn như sau :
  http://localhost:6912/WebSite/quanlyuser.aspx?__EVENTTARGET=ctl00%24ContentPlaceHolder1%24GridView2&__EVENTARGUMENT=Edit%240&__VIEWSTATE=hhwPtPxBwVE%2ByeTTwgNf9LpusOZPbF%2F34Ueo7G%2F5se9FvNL0W03gpLMud%2BkqVzoDTr0vGdU4NVgmtU1nkX95Y%2FV82PTwwuslFyrIzwOw4gpnVxGDbgfi8H%2F1%2B5upfcRkmNiCsSzH8KymIOovK4t08%2F9kOwiNLX0EamWhyEKsK%2BxDJBvjJxH0wdLhcMJzo2iZ8MO%2FyFYdZB5dXwEQZ0h0MIZ05yB0ve%2ByAIlrSFzD28BnPAk%2FA4YvSYD3shfi4s0iQS7dOyMyNnf2Cq83zFK2sDPtyu9V9hIc2%2BsNiqqYTlgZLPDkU0%2F402RUxZr0OcPNRO7F5uMmTIzx1o7wIXiD3DufHKScqBuVCu%2BWqL5EI%2Fy0DAwbi4rkLy5EVHs26vhAen120GROXT7zQozPq%2FuT2JBLCd0gyF98hySz6aYIAHrmvQpNA7HE9VD2BwL96sgnXYyr43Ck4Q0PJFUFbKpmFIEebUB9jpkSlvP8qh%2FQaNE%3D&__VIEWSTATEENCRYPTED=&__EVENTVALIDATION=pxN7s%2BP5q0fWSv2pC3a5xFE6IC6fIOGAjf6H3Fw1xLfDALIGt2TxzyjgEYY5BL1RBLXgoGoQ80dOA%2FcCH%2BRt47d7I%2BI2zvgSQPWqgpMQNEn2LwLtHkODWcDoiNQBAOeywivG0xETZVkSLLu1wGATBg%3D%3D&ctl00%24Repeater1%24ctl01%24hrID=3&ctl00%24ContentPlaceHolder1%24txtcode_role=&ctl00%24ContentPlaceHolder1%24txtrole=

  Cho em hỏi có phải chương trình em bị lỗi gì không . Code string sinh ra quá nhiều dẫn đến e phải tăng kích thước của maxquery lên.Có cách nào xử lý vấn đề này không thầy .Xin cám ơn!

 15. vantrile said

  Em chào thầy ạ! Hiện nay em đang có 1 khó khăn xin thầy giúp em ah!
  tình hình hiện nay e đang thử nghiệm làm demo 1 cái web với thao tac csdl la Excel :
  -E đã làm hiển thị các giá trị trong file Excel đó lên Gripview nhưng em chưa biết làm search cũng như insert update delete trên file Excel.xin thầy hướng dẫn giúp em.. wan trọng là cái chức năng search
  dưới đây là code hiển thị dữ liệu của em xin thầy xem wa

  public void LoadData()
  {
  string DB_ex = “D:\\Sample Data.xls”;
  string ConnectionString = @”Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=” + DB_ex + “;Extended Properties=\”Excel 8.0;HDR=YES;IMEX=1\”;”;
  OleDbConnection myConnection = new OleDbConnection(ConnectionString);
  myConnection.Open();
  string CommandText = “Select * from[T_PRODUCT$]”;
  OleDbCommand myCommand = new OleDbCommand(CommandText, myConnection);
  GridView1.DataSource = myCommand.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
  GridView1.DataBind();
  myConnection.Close();

  }

  xin thầy chỉ giúp em, em cám ơn thầy.

 16. Pham Thi Dung said

  Em chào thầy a. Thầy có thể giải thích giúp em đề bài này và hướng phát triển được không ạ.em đang bế tắc quá thầy a.link đề bài đây thầy ạ
  http://www.mediafire.com/?64pmpimf5zho484

 17. Chào Thầy,

  Em có vấn để cần được tư vấn: có một desktop application (DA), bây giờ em phải chuyển nghiệp vụ của DA lên Web sử dụng ASP.NET.
  Ở DA chúng ta thường sử dụng MDI Form để chứ nhiều view. Khi chuyển sang nền web thì cơ bản nhất là dùng Master Page và MultiView.
  Bây giờ em không muốn sử dụng masterpage, mà dùng page bình thường, add cho page cái multiview để chứ nhiều view.
  Rất mong Thầy phần tích điểm khác biệt cũng như khó khăn và thuận lợi khi một web application sử dụng masterpage và không sử dụng masterpage.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: